İşletmeler Neden Yazılıma İhtiyaç Duyar?

Yazar: Koray Kırdinli
Kategori: C#.NET & VB.NET
Eklenme Tarihi: 11.11.2009 21:38:41Merhaba arkadaşlar bu makalede artan rekabet koşullarında firmaların neden yazılıma ihtiyaç duyduklarına ve yazılımdan neler beklediklerine değineceğim

Merhaba arkadaşlar bu makalede artan rekabet koşullarında firmaların neden yazılıma ihtiyaç duyduklarına ve yazılımdan neler beklediklerine değineceğim.

Günümüzde firmalar arası rekabet inanılmaz boyutlara ulaştı. Firmalar daha az maliyete , daha kaliteli üretim yapabilmek için yarış halindeler . Artık müşterilerin ellerinde sınırsız imkan var , çoğu sektörde tekelleşme yok ve özgür bir şekilde istedikleri ürünü uygun fiyatlara bulabiliyorlar. Tabi maliyetlerin ucuzlaması bazen kaliteyi de düşürebiliyor , fakat kaliteyi ucuza mal edebilen firmalar ayakta kalabiliyor ve büyüyebiliyorlar. Bunu yapabilmek için de sistemin sürekli sorgulanması , ar-ge çalışmaları , otokontrol , iyileştirmelerin yapılması , vasıflı iş gücü ve teknolojiyle mümkün olabiliyor.


Eskiden bir sektördeki rakip sayısı çok az iken bugün her sektörde firmalar karşılarında bir çok rakip bulmaktadırlar. Ayrıca müşteriler de internet ve iletişim kaynaklarının genişlemesiyle istediği ürünü kolaylıkla kıyaslama şansına sahipler. Bu da bilgi teknolojilerinin firmalar için önemini bir kat daha artırmaktadır.
 

Peki bilgiyi firmalar nasıl elde edip , nasıl ve nerde kullanıyorlar?

Tabi ki yazılım ile. Firma içerisinde kullanılan bir yazılım hem bilgi toplamalı (Formlar,otomatik veri alımı,dosya okuma,barkod vs.) ve firmanın ihtiyaçlarına göre ham bilgiyi anlaşılabilir raporlar halinde sunabilmelidir. Artık bir çok araç sayesinde veri madenciliği yapılıp müşteri alışkanlıkları irdelenip ona göre kampanyalar düzenlenmekte , firmanın satış grafikleri değerlendirilerek yatırım yapma kararları alınabilmektedir. Yani işini şansa bırakmak istemeyen her firma verilerine gereken önemi verip doğru kararlar almak zorunda bana sorarsanız.

Ham bilgi firma için çokta birşey ifade etmez esasında. Firmanın bütün birimleri için çok iyi bilgi toplayan bir yazılım da olsa kullanıcılara veriyi doğru bir şekilde gösteremez ise yazılım işlevini tam olarak yerine getirmiş diyemeyiz. Yazılım veriyi düzgün bir şekilde işleyip raporlayabilmeli.

Genel olarak bir firmanın yazılımdan bekletileri nelerdir?

- Müşteri çok zaman harcamadan veri girişini sağlayabilmeli gerekirse verileri otomatik olarak alınmalı

- Firmadaki her kullanıcı sadece kendileri ile alakalı modüllere ve verilere erişmelidirler.

- Bilgi asla kaybolmamalıdır.Bir kullanıcı veri silse dahi o veriyi tekrardan getirecek bir altyapı olmalıdır.

- Veriler düzenli olarak yedeklenmelidir.

- Yazılım olabildiğince dinamik olmalıdır. Admin yetkisine sahip bir kullanıcı gerekli yerlerde belirli değişiklikleri tekrardan kurulum gerektirmeden yapabilmelidir.

- Mail veya SMS yolu ile gerekli yerlerde alarm sistemleri olmalıdır.

- Yazılım performanslı çalışmalıdır.Bir rapor almak için saatlerce kullanıcı bekletilmemelidir.

- Yanlış veri girişine yazılım kesinlikle izin vermemelidir.

- Güvenlikte yazılım için çok önemlidir. Kullanıcı ve erişim hakları tanımlanmalıdır.

- Yöneticiler hangi kullanıcı,ne zaman veriler üzerinde ne değişiklik yapmış bilmek isterler.

- Kullanıcı istediği modül veya rapora tek tıklama ile erişebilmelidir.

- Kullanıcı arayüzü olabildiğince kolay olmalıdır.

- Bir veri üzerindeki değişiklikler versiyonlanmalıdır. Bir kaydın geçmişi görüntülenebilmelidir.

- Yazılım kesinlikle hata vermemelidir ve hata verse dahi kullanıcıya uygun bir mesaj ile hatanın sebebi bildirilmelidir.

- Kullanıcı el kitapları, gerekirse görsel eğitimleri olmalıdır.

- Yazılım ekibi yönlendirici olmalı ve müşterinin her türlü sorununa ve isteğine acil destek verebilmelidir.

- Vs…

Kısacası bir firma yazılımdan çok şey bekler ve bunları sağlayabilmek için firma çok iyi analiz edilmeli ve yazılım geliştirme süreçlerine mümkün olduğunca uyulmalıdır. Yanlız gerçek hayatta çoğu zaman bu ideal tablo ile karşılaşmıyoruz ancak idealini öğrenmek zorundayız.

Ben hiç yabancısı olmadığım iplik boyahanelerini makalenin geri kalan kısmında canlı bir örnek olarak kullanacağım. Öncelikle boyahane ne iş yapar biraz ondan bahsedeyim ondan sonra mantığı anlamak sanırım daha kolay olur. Boyahaneler ham iplik bobinini alıyorlar siparişe göre bir renge boyanıyor. Bobinleri yumuşatılıp düdüklü tencere mantığıyla çalışan kazanların içine atılıyor . Kazana boya ve kimyasal madde konulup kaynatılıyor. İşlem tamamlanınca kurutulup , tekrar sarılıp sevk ediliyor. Mantık bu kadar basit aslında , fakat o kadar çok varyasyon var ki takip etmek çok zor . Öncelikle yaşadıkları sorunların bazılarından bahsedeyim.


-Depoya mal geldiğinde sevkıyatçıya sorulmadan mal gelip-gelmediği belli olmuyor

-İplikleri boyamak için her miktar için elle hesaplama yapılıyor bu da hata şansını artırıyor.

-Müşteriye siparişi ile ilgili hızlı ve net bilgi verilemiyor

-Alınan siparişi son aşamaya kadar ne işlem gördüğünü takip edilemiyor.

-Fabrika ortak dille konuşamıyor. Sevkıyat departmanı ile planlama departmanları birbirlerini anlamakta zorluk çekiyorlar.

-Maliyetler net hesaplanamıyor, kaçak çok oluyor.

-Müşteriye doğru fiyat verilemiyor.

-Raporlamalar için saatler , günler harcanıyor.

-Fabrika kar mı zarar mı ediyor bilinmiyorBu kadar bilgiyi elle takip etmek gerçekten çok zor. Fabrikanın bütün bölümlerinde iyi bir yazılım kullanılsa bu sorunları çözmek daha kolay olacaktır (MRP veya ERP).

Yazılım bir işletmeye faydaları :

-İşletme çalışanlarını ortak bir dille konuşmasını sağlar

-Hesaplama hatalarını sıfıra indirir

-Raporlamaların otomatik ve anında oluşturulmasını sağlar

-Müşteriye hızlı ve doğru bilgi verir

-Stoklarını ve stok maliyetlerinin doğru hesaplanmasını sağlar.

-Çapraz sorgulamalar yapabilmeyi sağlar

-Verimlilik ortaya çıkar

-Birim maliyetler ve karlılık hesaplanabilir

-Çalışanların performans değerlendirmesi yapılabilir.

-Vs…

Şimdi aklımıza şöyle bir soru gelebilir?Bu kadar yararlı olan yazılımları neden her işletme kullanmıyor.

-Yazılımın ciddi bir maliyetinin olması.Bu maliyet hem parasal , hem de işletmeye uyum sürecindeki zaman maliyeti olarak tanımlayabiliriz

-İşletme personelinin işlerinin artacağını düşünüp yazılıma direnç göstermesi. Bu direnç teknolojiden korkmayla da alakalı olabilir.

-İşletme çalışanın yazılımın onu işinden edebileceğini düşünmesi

-Projenin başarısız olma ihtimalinin olmasıTabi ki böyle bir yazılımın alınmasına karar vermek işletme yöneticileri açısından çok zor.Bu karar verilirken yazılım detaylı bir şekilde incelemeli , artılarını eksileri değerlendirmeli , risk analizlerini yapmalı , maliyeti hesaplanmalı ve bütün olarak çalışanların fikirleri sorulmalıdır. Eğer yazılım tercihi doğru yapılmaz ise projenin adaptasyon süreci uzayabilir veya işletmeye hiç adapte edilemeyebilir.Projenin başarısız olması maddi kaybın yanı sıra manevi kayıplara da yol açacaktır. İşletme çalışanları bundan sonra uygulamaya geçirilmek istenen bir başka projeye daha önyargılı bakacak ve bütün uğraşılarının boşa gittiği hissine kapılacaktır. Bu da o işletmede mevcut güveni sarsması yanında huzursuzluğa da yol açacaktır. Bu yüzden böyle projelerde çalışanlarla birlikte ortak hareket edip en doğru kararı vermek çok önemlidir.

Yazılımın seçimi aşaması geçtiğimiz zaman en az seçim aşaması kadar zorlu bir süreç işletmeyi beklemektedir.Bu , çalışanların ve işletmenin yazılıma uyum sağlama aşamasıdır.Bu uyum sürecinde her birim kendinle ilgili yazılım modüllerini kullanmayı öğrenir ve eksiklerini görmeye çalışır. İnsanların alışkanlıklarını değiştirmek zordur bu yüzden öğrenmeye direnen çalışanlarla karşılaşmamız doğaldır ve bu da zamanla aşılabilecek bir konudur. Yazılımın işletmeye uyum sürecini ne demektir ? Her yazılım bir paket halinde işletmeye verilip alıp bu yazılıma göre fabrikanızı tekrardan düzenleyin denilemez. Ortak bir nokta bulunması gereklidir. İşletmede , yazılımcılarda birbirlerine yaklaşmak zorundadırlar. İşletme için hayati önem taşıyan fakat yazılımda olmayan bir özellik eğer genel sistemin işleyişini bozmayacak bir eklenti ise bu yazılımcılar açısından da kabul görür. Ve ya işletmenin kullandığı bir rapor yazılımda mevcut değil ise bu rapor yazılıma dahil edilebilir.

Yazılım uyum sürecinde , bunu kullanacak olan çalışanlar yazılımı iyi kullanabilmesi ve nelerden sorumlu olduğunu çok iyi bilmesi gereklidir.Örneğin yine boyahaneleri ele alalım.Bir boyahanede minimum 6-7 bölüm mevcuttur.Bunlar ; planlama , pazarlama , üretim , laboratuar , satın alma , sevkıyat .Her bölümün yapması gerekenler işleri bellidir zaten. Bunlardan sevkıyat sorumlusunu ele alalım.Sevkıyatçı hazır olan partilerin çıkışını yapmalı , gelen malların giriş fişlerini kesmeli ve deposunda stok sayımı yapmalıdır.

Eğer her bölüm kendi sorumluluklarını tam yaptığı sürece yazılımdan tam bir verim elde edilebilir. Örneğin planlamacı işini tam yapmaz ise üretimde sıkıntı çıkar veya laboratuar işini tam yapmazsa planlamada sıkıntı çıkar. Yani sistemin bütün halinde sağlıklı bir şekilde çalışması gereklidir ve bu sağlandığı zaman da işletmede raporlar sayesinde maliyet , fiyatlandırma , karlılık , verimlilik gibi kavramlar daha net ortaya çıkar hem de hiçbir ekstra emek harcamadan.

Görüyoruz ki eğer yazılım işletmede sağlıklı bir şekilde uygulanabilirse işletme yazılımın sınırsız nimetlerinden faydalanır.Tabi ki iyi bir yazılımın faydaları sadece burada bahsettiklerimle sınırlı değil mutlaka , fakat en azından yazılıma neden ihtiyaç duyulur sorusuna bir parça da olsa ışık tuttuğumu düşünüyorum.


Koray Kırdinli

1983 Uşak doğumlu. 2006 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. O yıldan itibaren C#,ASP.NET,Sql ve Oracle teknolojileri ile windows ve web tabanlı projeler geliştirmektedir.
Şu an istanbulda özel bir bankada Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak görev yapmaktadır
(Detay için : http://koraykirdinli.blogcu.com adresini ziyaret edebilirsiniz  )

hakan - 24.12.2009
Merhaba Hocam, Eline sağlık güzel bir yazı olmuş,

Yorumunuz