Levent Cenk Çağlar


levent@cenkcaglar.com

Netron Corporate Solutions'da Proje Yöneticisi ve Uzman Danışman görevinde olan Çağların .Net ile ilgili yazılmış 3 kitabı bulunmaktadır. Çağlar, 2003 yılından beri kamu ve özel sektördeki bir çok kurumda ileri seviyede .Net eğitimleri vermiş olup, sayısı 20 den fazla olan seminerler vermiştir

Makaleler

UML de Use Case Diyagramı

UML i yakından tanıdık, güçlü zayıf yönlerine değinik. Şimdi biraz daha diygram tiplerine girip, bize kazandırdığı avantajlara bakalım. ilk olarak en çok kullanılanlardan birisi olan Use Case diyagramı.

UML'in Gerçek Dünyası

UML i önceki makale de tanıdık, ancak hep iyi tanıdık, kısacası beyaz dünyasını gördük, bu makale ile UML in güçlü güçsüz yönlerini görecek, UML i kullanırken dikkat etmemiz gereken noktaları anlamaya çalışacağız.

UML'in Beyaz Dünyası

UML Ne demektir, nasıl doğmuştur, ne gibi faydaları vardır. bu makaledeki amaç UML in iyi yönlerini ortaya koymak ve UML i tanımaktır.

CLR Destekli Trigger Yazmak - II

CLR Destekli Trigger yazmayı incelediğimiz ilk makalenin daha gelişmiş örnekleri olan ve daha gelişmiş konulara deyinen ikinci bölümü

CLR Destekli Trigger Yazmak - I

SQL Server 2005 ile duyurulan CLR desteğini Stored Procedureler ile kullanmayı inceledik bu makale seriisinde ise CLR destekli Trigger yazmayı inceleyeceğiz.

CLR Destekli User Defined Type Yazmak

Yukon ile birlikte duyurulan CLR desteği ile ilgili makalelerimin sonuncusu olan User Defined Type konusu ile birlikte, Yukon da .Net ile yapabileceğiniz ve çok fazla kullanılan nesneleri incelemeyi bitirdik. Bu makalede Kullanıcı Tanımlı Tip oluşturup, bunun nasıl kullanılacağını inceleceksiniz...

Visual Basic 8.0 da Yeni Neler Var ?

Microsoft un başından beri gözbebeği olan Visual Basic in 8.0 sürümünün .Net Framework 2.0 ile birlikte duyuruluan yeniliklerini inceleyeceğiz.... Önceden “şuda olsaydı ne güzel olurdu” dediğimiz bir çok şey eklenmiş durumda…

MSF e Hızlı bir bakış - 1

Microsoft un Proje yapma yöntemi olan MSF in 3.0 versiyonunu hızlı bir şekilde inceleyip 4.0 a bir hazırlık yapıyoruz.

.Net FrameWork 2.0 da Nullable Tipler

.Net Framework 1.0 ve 1.1 de program geliştirirken özellikle çok fazla zorlandığımız konulardan bir tanesiydi bu nullable tipler, özellikle katmanlı bir mimariye göre programınızı geliştiriyorsanız, oldukça problemliydi bu konu, ama .Net Framework 2.0 ile birlikte bu problemi çözmüşler ve artık bir

Visual Studio 2005 de Snippet lar

Visual Studio 2005 in yeni özelliklerinden olan Snippet ların, daha detaylı olarak nasıl kullanıldığına, kendiniz işinize yarayacak şekilde bir Snippet nasıl oluşturursunuza cevap veren bir makale.